АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БОЖИКОВ И ВЪТЕВ

Bozhikov Vatev law firm Sofia

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОЖИКОВ И ВЪТЕВ

Дейности

адвокатска кантораd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Търговско право и несъстоятелност

повече

Регулации

повече

Корпоративно устройство и преструктуриране

повече

Събиране на вземания

повече

Вещно право и устройство на територията

повече

Медицинско право

повече

Семейно и наследствено право

повече

Административно и данъчно право

повече

Трудово право и социално осигуряване

повече

Защита на права върху интелектуална собственост

повече

Разрешаване на спорове пред съд и арбитраж

повече