Медицинско право

Адвокатското дружество специализира в предоставянето на услуги в сферата на медицинското право и предоставя правни консултации както на лечебни заведения, така и на пациенти.

Адв. Владислав Божиков специализира от години в областта, като има богат опит оказването на правна защита по следните теми:

  • Структура и управление на лечебните заведения
  • Взаимоотношения с пациенти, доставчици на лекарства и услуги и административни органи (НЗОК, МЗ, ИАМН и други)
  • Специфични отношения между лечебни заведения, създавани от държавата или общината, и техния принципал
  • Уредба на медицинската професия, спорове между лекари, специалисти по здравни грижи и други медицински специалисти и лечебните заведения, административни органи, пациенти, учебни заведения и други
  • Съдействие за разрешаване на спорове, свързани с доставка на лекарствени продукти и медицински изделия
  • Клинични изпитвания и регулиране на отношенията между участниците във възлагането, извършването и заплащането на клинични изпитвания.