адв. владислав

божиков

Управляващ съдружник
Адвокат, член на Софийската адвокатска колегия от 2016 г. Ръководи и организира цялостната дейност на кантората. Посветил се е на изграждането и развитието на взаимоотношения с клиенти на дружеството.
Участва в различни проекти и съветва клиенти по въпроси и казуси в следните области на правото:
Образование

Университет за национално и световно стопанство, София, магистър по специалност „Финанси“ – 2015 г.
Университет за национално и световно стопанство, София, магистър по специалност „Право“ – 2014 г.
МГ „Гео Милев“, Плевен – 2009 г.

Допълнителни квалификации:

Национално и европейско медицинско право, 2022 г.
Право и информационни технологии, 2022 г.
Обществени поръчки в здравеопазването, 2022 г.
Завършен курс за обучение относно правната уредба на криптовалутите и виртуалните валути, 2021 г.
Завършен курс за обучение по киберсигурност, 2021 г.

Професионален опит:

Владислав Божиков е основател на кантората и управляващ съдружник. Притежава над 10-годишен професионален опит в предоставянето на правни консултации на местни и международни клиенти. Има богат опит в редица граждански и търговски съдебни производства, като представлява клиенти в широк спектър от индивидуални искове. Специализира в широкомащабни и комплексни корпоративни реорганизации и преструктурирания. Натрупал е солиден опит както в областта на банковото право, така и в сферата на финансовото право. Той работи по правния анализ и управлението на кредитния портфейл на една от най-големите български търговски банки, като доведе до успешен резултат редица производства срещу длъжниците ѝ.


Владислав разполага със сериозна експертиза и познания по въпроси, свързани с медицинско и фармацевтично право, което му позволява да предоставя комплексно консултиране на клиенти в сектора на здравеопазването. Член е на Комисия по етика на научните изследвания в медицината и здравеопазването.

Езици
Английски, немски
Benislav Vatev

адв. Бенислав

Вътев

Управляващ съдружник
Адвокат, член на Софийската адвокатска колегия от 2016 г. Ръководи и организира цялостната дейност на кантората и е отговорен за развиване на отношенията с част от портфолиото клиенти на дружеството.
Притежава дългогодишен опит и специализира в следните области на правото:
Професионален опит

Бенислав Вътев е основател на кантората и управляващ съдружник. Притежава дългогодишен опит в предоставянето на правни консултации на местни и международни клиенти.

През професионалния си път Бенислав е работил и ръководител редица проекти, свързани с:

  • Цялостно правно консултиране, правен анализ и изработване на концепция и документи за продажбата на хотелски комплекси и сгради с дългосрочно инвестиционно предназначение;
  • Придобиване на български IT компании и компании в сектора на услугите от чуждестранни инвестиционни дружества;
  • Реализиране на високите изисквания на Общия регламент за защита на данните в IT компании, маркетинг дружества, лечебни заведения, ВиК оператори и др.
  • Комплексно съдействие за проектиране и въвеждане на правните инструменти за съответствие с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпиране на пари за клиентите на кантората
Допълнителни квалификации:

Завършен курс за обучение по киберсигурност, 2021 г.
Завършен курс за обучение относно правната уредба на криптовалутите и виртуалните валути, 2021 г.
Завършен курс за „Длъжностно лице по защита на данните”, организиран от КЗЛД и КТ Подкрепа, 2019 г.
Сертификат за завършен курс за специалист в областта на защитата на личните данни, издаден от IAPP (International Association of Privacy Professionals), 2018 г.
Завършен курс и придобита правоспособност като медиатор през 2016 г.

Езици

Английски, френски, немски

Станислав Николов

адв. Станислав

Николов

Съдружник

Адвокат, член на Софийската адвокатска колегия. Присъединява се като съдружник в кантората в началото на 2024 г., допринасяйки за развитието ѝ с богатия си професионален опит в различни области на правото. Благодарение на предходната му длъжност като прокурор, адв. Николов успешно оглавява новата за кантората практика – Наказателно право. Специалист в сферата на корпоративното съответствие и регулациите.

Адв. Станислав Николов има богат практически опит в следните сфери:

Образование:

Военна Академия „Г. С. Раковски“, от 2023 г. – към момента докторант в специалност „Киберсигурност“, професионално направление „Национална сигурност“.

Университета на Аризона, САЩ, от 2022 г. – към момента магистратура в специалност „Международна търговия и Бизнес право“.

Университет за национално и световно стопанство, София, магистър по специалност „Право“ – 2014 г.

Английска гимназия „Гео Милев“, гр. Русе – 2009 г.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Станислав Николов е съдружник в кантората. Притежава над 10-годишен професионален опит, като освен над 5-годишния си опит като адвокат е заемал още длъжност като прокурор (2021 г. – 2024 г.),  както и консултант в една от „Големите Четири“ международни компании, извършващи одит услуги. Специализирал е в сферата на защитата на личните данни и киберсигурността и е докторант в специалност „Киберсигурност“. Има професионални интереси в преплитането на технологиите и регулациите. Член е на Международната асоциация на професионалистите в областта на поверителността на данните (IAPP).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

Обучение върху Европейската конвенция за защита правата на човека и взаимодействието ѝ с Хартата на основните права на Европейския съюз – курс, проведен от Съвета на Европа в гр. Страсбург и онлайн, 2024 г.

Изкуствен интелект и човешки права – онлайн обучение, проведено от Европейската мрежа за съдебно обучение, 2023 г.

Изкуствен интелект – курс, проведен от Европейската мрежа за съдебно обучение в гр. Брюксел, 2023 г.

Европейската прокуратура: разследвания и преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС – курс, проведен в гр. Трир, Германия, съвместно между Европейската прокуратура и Европейската мрежа за съдебно обучение, 2023 г.

Обучение за напреднали: Разследване на фалшификации и пиратство – курс на Международния колеж за разследване на престъпления срещу интелектуалната собственост (инициатива на Интерпол), 2023 г.

Обучение по международна и организирана престъпност в сферата на интелектуалната собственост – Международния колеж за разследване на престъпления срещу интелектуалната собственост (инициатива на Интерпол), 2023 г.

Дигитално пиратство и престъпления срещу интелектуалната собственост – курс, проведен в гр. София от Министерството на правосъдието на САЩ, съвместно с лектори от ФБР, 2021 г.

Курс за обучение по защита на класифицираната информация, осигуряващ познания за достъп до ниво на класифицирана информация „СТРОГО СЕКРЕТНО“, 2022 г.

Курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, 2018 г. (проведен от главния секретар на Комисията за защита на лични данни).

Курс за специалист в областта на защитата на личните данни, издаден от Международната асоциация на професионалистите в областта на поверителността на данните IAPP (International Association of Privacy Professionals), 2018 г.

ЕЗИЦИ:

английски

адвокат Надежда Иванова

Надежда

Ивановa

Юрисконсулт

Надежда завършва юридическото си образование СУ „Св. Климент Охридски“ с отличие. Присъединява се към екипа на АД „Божиков и Вътев“ през 2022 г. Подпомага дейността на кантората с изграждане на различни правни актове и становища и консултиране на клиентите в областта на вещното, семейно и наследствено, облигационно и търговско право.
Притежава опит и специализира в следните области на правото:
Образование:

СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър по специалност „Право“, 2022
22. СЕУ „Г. С. Раковски“, 2016

Професионален опит:

Надежда започва професионалния си опит през 2018 година в нотариална кантора, където трупа и по-голямата част от опита си свързан с Вещното право. От 2020 година до 2022 година Надежда е стажант по програмата „Fulbright“ към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Извършваната от нея дейност е била свързана с изготвяне на проекти на съдебни актове, като решения и определения, както и посещения на съдебни заседания.

По време на следването си е участвала в различни инициативи, като участие в състезанието по Международно частно право „PAX Moot Court“. Отборът на СУ „Св. Климент Охридски“ победи представителите на Милано, Болоня и Никозия. Наред с това участва в симулативни съдебни процеси, в отбор на СУ в Националното състезанието по решаване на наказателноправен казус и др.

Владеене на чужди езици:
Английски, испански
юрист Севилия Черкезова

Севилия

Черкезова

Юрисконсулт
Севилия се присъединява към екипа на АД „Божиков и Вътев“ през 2022 г. Специализира и консултира клиентите в областта на вещното право, трудово право, корпоративно право и защита на личните данни.
Притежава опит и специализира в следните области на правото:
Образование:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ магистър по специалност „Право“ – 2017 г.
Queen Mary University of London – 2013 г. бакалавър по специалност „Право“ – 2013 г.
BPP University, London – MA (LPC with business) – 2013 г.
Insistut Le Rosey средно образование 2005 – 2010 г.

Професионален опит:

юрисконсулт в Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“

адвокатски сътрудник, ТАБАКОВ, ТАБАКОВА И СЪДРУЖНИЦИ, АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО, СОФИЯ – изготвяне на договори и друг вид официални документи, както и извършване на преводи на договори и друг вид официални документи от и на български и английски език.

експерт в отдел „Секретариат“, „ЕСО“ ЕАД София – изпълняване на организационна дейност, свързана с провеждането на заседания на Управителния съвет и Надзорния съвет на „ЕСО“ ЕАД, проследяване за изпълнение на решенията на Управителния съвет и Надзорния съвет от служителите на „ЕСО“ ЕАД, както и изготвяне на доклади.

стажант, Посолство на Република България, Лондон – вземане на участие и асистиране в политическия, медийния и социален отдел на Посолството, изпълнявайки задължения, обхващащи различни аспекти от работата във всеки един отдел, активно участие в работния процес, водещ до запознаването с техните дейности относно международните отношения и дипломатическата практика.

Катерина Попадийна

Катерина

Попадийна

Адвокатски сътрудник

Катерина е студент по право в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) от 2022 г. Присъединява се към екипа на АД „Божиков и Вътев“ като стажант през 2023 г. и впоследствие като адвокатски сътрудник през 2024 г. Подпомага дейността на кантората в цялостния процес по събиране на вземания – от извънсъдебното, през заповедното, исковото и изпълнително производство.
Притежава опит и специализира в следните области на правото:
Образование:
УНСС, студент по специалността „Право“ – от 2022 г. до днешна дата 31 СУ за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“, 2022
Владеене на чужди езици:
Английски, немски