Защита на права върху интелектуална собственост

Адвокатско дружество „Божиков & Вътев“ предлага услуги и консултации, свързани с регистрирането на марки, патенти и полезни модели, както и защита на авторски права и сродните им права – както извънсъдебно, така и по съдебен ред.