Правно съответствие и регулации

Адвокатско дружество „Божиков & Вътев“ помага на бизнеса да постигне правно съответствие с приложимите регулации спрямо конкретната търговска дейност. Това включва извършването на дейности по изготвянето и получаването на разрешителни и лицензи, както и преглед и консултиране по документи, и имплементиране на приложимите регулации и изисквания в бизнесите на клиентите.

 

Кантората предлага експертно съдействие за постигане на съответствие с високите изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), нормативните актове в областта на мерките срещу изпирането на пари и в областта на киберсигурността, както и общо правно съответствие с разпоредбите на българските закони и европейското законодателство при извършване на всякакъв вид търговска и нетърговска дейност.