АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БОЖИКОВ И ВЪТЕВ

Bozhikov Vatev law firm Sofia

АДВОКАТСКА КАНТОРА БОЖИКОВ И ВЪТЕВ

Директива (ЕС) 2019/1937

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото

повече »