ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Дата на приемане: 31.01.2022 г.

Дата на последна редакция: 31.01.2022 г.

1. Какво представляват личните данни:

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава, когато въпросната информация бъде комбинирана с друга такава, като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др. под.

2. Администратор на личните данни:

Администратор на Вашите лични данни, които споделяте през този уебсайт, е: Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“, ЕИК: 177466937, с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георги Раковски“ № 91, първи надпартерен етаж, офис № 1, office@bozhikov-vatev.bg.

3. Цели на обработване на личните данни:

Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ (администраторът на сайта www.bozhikov-vatev.bg) ще използва Вашите лични данни единствено за целите на:

(1) Анализиране на поведението на посетителите на сайта на адвокатското дружество, на техни предпочитания и интереси) и отчитане на посещаемостта на сайта;

(2) Осъществяване на контакт с Вас при отправено запитване към адвокатското дружество през Раздел „Контакти“, както и впоследствие за изпълнение на задълженията ни по договора за правна защита и съдействие в съответствие с разпоредбите на Закона за адвокатурата, в случай че изберете да ни се доверите за осъществяване на правни услуги и за защита на Вашите права и законни интереси.

Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ не събира и не обработва повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените цели.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

4. Типове обработвани лични данни при отправяне на запитвания през Раздел „Контакти“:

Адвокатското дружество обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител или адвокат, за да може същия да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители и адвокати, част от екипа на адвокатското дружество, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

Адвокатското дружество обработва следните категории информация за Вас, когато посещавате сайта и отправяте запитвания през Раздел „Контакти“:

(1) собствено и фамилно име;

(2) електронна поща (e-mail);

(3) телефон за връзка;

(4) IP адрес, от който е направено запитването;

(5) същността на Вашето запитване / проблем, за когото сте потърсили съдействие.

В случай че сте подали или възнамерявате да подадете кандидатура за работа при Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“, моля запознайте се с подробната информация в уведомлението до кандидати за работа.

5. Използване на „бисквитки“ (cookies):

Интернет страницата www.bozhikov-vatev.bg използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни, включва: избран език на сайта по подразбиране (чрез функционални бисквитки), както и IP адрес, номер на устройството, операционна система, прекарано време на уебсайта, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство (аналитични бисквитки). Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет, включително и на уебсайта на Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“.

Използваме „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни (онлайн идентификатори) единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта ни, статистически цели, предоставяне на персонализирано информационно съдържание (срещу което може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване. Подробна информация за активиране/деактивиране на „бисквитките“ може да прочетете на https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html.

6. Непоискани търговски съобщения:

Адвокатското дружество не рекламира на своите услуги и не изпраща непоискани търговски съобщения до своите клиенти.

7. Обработване на лични данни на деца:

Адвокатското дружество не събира и не обработва лични данни на малолетни и непълнолетни през своя уебсайт. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

8. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):

Адвокатското дружество не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице, освен ако сте избрали да споделите такива лични данни през формата за контакти във връзка с отправеното запитване.

9. Предаване на данни на трети лица:

С оглед осъществяване на дейността си, Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ ще разкрие Вашите лични данни само пред адвокати, с които има сключен договор и които ще имат пряко отношение към разглеждане на направеното от Вас запитване.

Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ не предава Вашите данни извън рамките на самото дружество, включително и не ги предава в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

10. Срок на съхранение на данните и мерки за защита:

Адвокатското дружество е сериозно ангажирано в това да защитим Вашите лични данни. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, ние сме осигурили необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме.

Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ни позволи да изпълним наши законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

При обработката на Вашите лични данни Адвокатско дружество „Божиков и Вътев“ не прилага автоматизирано вземане на решения.

11. Вашите права и ред за упражняването им:

(1) Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните Ви данни.

(2) Право на коригиране на лични данни: Ако установите, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, Вие имате право да ни поискате да коригираме тези лични данни.

(3) Право на изтриване на лични данни: при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е основана на съгласие – например при съгласие за обработване на данните за по-дълъг период), имате право да поискате да изтрием личните Ви данни.

(4) Право на ограничаване на обработването: ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение на въпроса.

(5) Право на възражение срещу обработването: ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, като ние ще се съобразим с такова искане.

(6) Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с електронни или автоматични средства, то Вие имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат директно за прехвърляне към друг администратор на данни, който ни посочите.

(7) Право на жалба пред надзорния орган: ако считате, че не изпълняваме законовите си задължения, произтичащи от Общия регламент за защита на данните и от Закона за защита на личните данни, то Вие имате право да подадете жалба по отношение на обработването на Вашите лични данни от нас пред Комисията за защита на личните данни на Република България (КЗЛД) – www.cpdp.bg.

8. Промяна на настоящата политика:

Адвокатското дружество си запазва правото да промени и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на тази страница.