Дружествено право – корпоративно устройство и преструктуриране

Адвокатско дружество „Божиков & Вътев“ предлага услуги по корпоративно устройство и преструктуриране. Услугите включват учредяване и преобразуване на всякакви видове търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел, анализ на тяхната структура, съставяне и преработка на вътрешни корпоративни правила и документи.