Търговско право и несъстоятелност

Адвокатско дружество „Божиков & Вътев“ предлага цялостно правно консултиране и обслужване на търговски дружества. Кантората предлага консултации при търговски спорове, договори и сделки, съдействие при структурирането и преобразуването на дружества, както и в случаи на несъстоятелност и ликвидация.

 

Комплексните услуги на кантората включват задълбочен правен анализ и консултиране, изготвяне и подаване на документи, провеждане на преговори и процесуално представителство по търговски дела.