Трудово право и социално осигуряване

Текущата динамична бизнес среда на българския пазар логично налага постоянен фокус на бизнеса върху работната ръка и пазара на труда като цяло. Поради това, екипът на Адвокатско дружество „Божиков & Вътев“ предоставя правно обслужване и в сферата на трудовото право и социалното осигуряване, както като част от цялостното правно консултиране на своите клиенти, така и по самостоятелни възлагания. Стремежът и целта ни са да покрием целия спектър от живота на трудовото правоотношение – от възникването му, през възможните му изменения и накрая до неговото прекратяване на предвидените в Кодекса на труда и специалните закони основания.